پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان فارس
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:21

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی جهت بررسی شیوع عوارض پوستی در جانبازان شیمیایی در تاریخ 12 و 13 مهرماه در استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید که در این برنامه تعداد49 نفر از جانبازان شیمیایی استان شرکت کرده و ویزیت تخصصی پوست انجام شد و نظرات تخصصی در خصوص نحوه پیگیری درمان آنان اخذ گردید. همچنین تعدادی از افراد غیرجانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت شدند. در این برنامه تعدادی از جانبازان نیز جهت بررسی درصد جانبازی به استان معرفی گردیدند.