پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گیلان
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:19

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گیلان در تاریخ 24 شهریور 95 در شهر رشت برگزار گردید که تعداد 35 نفر از جانبازان شیمیایی استان شرکت داشتند و اسپیرومتری ، ویزیت پزشک عمومی ،ویزیت ریه و ویزیت پوست بعمل آمد و جهت پیگیری درمانی این عزیزان ، نظرات تخصصی اخذ گردید . همچنین در این برنامه 35 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی شرکت داده شده و ویزیت پوست برای آنان انجام گردید .