پیوند ها

آخرين به روز رساني: یکشنبه, 24 دی 1396 ساعت 08:40 /
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کردستان
شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 12:47

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در استان کردستان در تاریخ 30 اردیبهشت 95 در شهر سنندج برگزار گردید و تعدادی از جانبازان شدید و متوسط شیمیایی این استان در این برنامه دعوت شدند. افراد دعوت شده در این برنامه توسط تیم تخصصی ریه ، چشم  و پوست معاینه و نحوه پیگیری و ادامه درمان آنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعدادی از این عزیزان که نیاز به اقدامات بیشتر و پیگیری درمانی در تهران داشتند ، مشخص گردیدند.