پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
ویزیت جانبازان شیمیایی گروه پرخطر در اسفند ماه 94 در بیمارستان ساسان برگزار گردید
شنبه, 22 اسفند 1394 ساعت 10:18
با توجه به پیشرفت های پزشکی چند سال اخیر در کشورمان و سیاست های معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی خود ، این تمهید اندیشیده شد تا با دعوت از پزشکان خارجی که قبلا عهده دار درمان جانبازان در خارج از کشور بودند ضمن امکان استفاده تعداد بیشتری از جانبازان شیمیایی از تخصص ایشان ، زمینه تبادل دانش پزشکی و ارتقای علمی پزشکان و مراکز درمانی بنیاد نیز فراهم گردد. لذا در سال جاری برای دومین بار دعوت از متخصصین خارجی در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر دکتر اشتانسل از آلمان، از دکتر هاپکینسون از انگلیس نیز جهت برگزاری ویزیت جانبازان شیمیایی پرخطر دعوت بعمل آمد .
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی ، حضور این متخصصین خارجی در ایران را به عنوان فرصتی تلقی کرد تا علاوه بر جانبازان دارای مشکلات تراشه ،  از کلیه جانبازان شیمیایی که دارای مشکلات تشخیصی و یا درمانی هستند دعوت بعمل آورد تا توسط تیم پزشکی شامل این متخصصین به همراه متخصصین و اساتید ایرانی، در قالب شورای پزشکی معاینه بعمل آورند.
در برنامه اعزام متخصصین خارجی جهت درمان جانبازان شیمیایی از حضور دو متخصص ریه با گرایش های بیماریهای مجاری بزرگ هوایی (پرفسور اشتانسل) و بیماریهای ریوی و توانبخشی ریوی (پرفسور هاپکینسون) استفاده شد و بدینوسیله طیف گسترده تری از جانبازان شیمیایی توانستند از برنامه استفاده کنند.
اهداف برنامه برنامه مذکور با اهداف ذیل تنظیم گردید :
 1. شناسایی جانبازان شیمیایی که علیرغم درمان های تجویز شده ، شرایط بالینی پایداری ندارند.
 2. شناسایی جانبازان شیمیایی که دچار ابهامات تشخیص و یا درمانی می باشند.
 3. پیگیری وضعیت درمانی جانبازان شیمیایی که واجد مشکلات تراشه و مجاری اصلی هوایی می باشند.
 4. انجام اقدامات درمانی فوق تخصصی که نیاز به تمهیدات ویژه دارد.
 5. شناسایی و انتخاب جانبازانی که برای ادامه درمان های تکمیلی پزشکی نیاز به اعزام به خارج از کشور دارد.
 6. تعیین برنامه درمانی جهت کلیه جانبازان دعوت شده.

نحوه انتخاب جانبازان

جانبازانی که جهت این برنامه انتخاب شدند شامل سه گروه بودند :
 1. جانبازان شدید ریوی
 2. جانبازانی که بستری مکرر در بیمارستان داشتند
 3. جانبازانی که پاسخ به درمان مناسبی نداشته اند
 4. کسانی که کاندید پیوند ریه شده بودند
 5. جانبازانی که تنگی تراشه داشتند
 6. کاندید اعزام به خارج
 7. بیماران قبلی دکتر اشتانسل که جهت پیگری درمان باید مراجعه می کردند

انتخاب بیماران

به منظور جلوگیری از ازدحام کاری و اتلاف وقت در انجام کار و جلب رضایتمندی  بیشتر جانبازان ، آن دسته از جانبازان شیمیایی که با ضایعات خفیف تر از استانها معرفی شده بودند در دو نوبت جداگانه  طی روزهای 13 و 17 بهمن( حدود 2 هفته قبل از شروع برنامه) به تهران دعوت شدند و در کلینیک بیمارستان ساسان با حضور همزمان دو فوق تخصص ریه و یک پزشک عمومی به عنوان دبیر کلینیک 30 نفر از جانبازان مذکور مورد معاینه قرار گرفتند و مواردیکه نیاز به ویزیت متخصصین خارجی داشتند مشخص شدند .
کلینیک ویژه
یکی از برنامه های اصلی متخصصین خارجی حضور در کلینیک ویژه بود . تقریبا تمامی جانبازان شیمیایی شرکت کننده در کلینیک ویژه که در دو روز اول در محل بیمارستان ساسان برگزار گردید جانبازان شیمیایی مشکل دار بودند . ترکیب کلینیک فوق متشکل بود از پرفسور اشتانسل، پرفسور هاپکینسون، دکتر انصارین (فوق تخصص ریه از آذربایجان شرقی) ، دکتر عطاران (فوق تخصص ریه از خراسان رضوی) دکتر فدایی و دکتر شعبانی (فوق تخصص ریه از بیمارستان ساسان ) و یک پزشک عمومی به عنوان دبیر کلینیک ، در کلینیک فوق تک تک بیماران مورد بحث و بررسی جمعی قرار می گرفتند و در صورت نیاز به اقدام تشخیصی درمانی خاصی بستری و در غیر اینصورت به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند .
در مجموع 88 نفر (شامل 30 بیمار در مرحله اول و 58 بیمار در مرحله دوم ) ویزیت شدند . از تعداد فوق 15 نفر بستری شدند و بقیه درمان سرپایی گرفتند. از موارد بستری 4 مورد از طریق برونکوسکوپی رژید و یا بالون تحت دیلاتاسیون تراشه قرار گرفتند و برای 10 مورد برونکوسکوپی فلکسیبل تشخیصی درمانی انجام شد .
مراحل اقدامات تشخیصی درمانی
 • مرحله اول ، ویزیت جانبازان درکلینیک : روز شنبه مورخ 01/12/94 لغایت یک شنبه 02/12/94 : پذیرش جانبازان دعوت شده از همه استان ها و گرفتن شرح حال و معاینه اولیه توسط پزشک عمومی ، اسپیرومتری ، HRCT  و ویزیت تخصصی توسط پزشکان فوق تخصص ریه داخلی و آقای دکتر اشتانسل و آقای دکتر هاپکینسون.
 • مرحله دوم ، راند تخصصی بیماران بستری: در این مرحله که همه روزه انجام می شد کلیه بیماران بستری شده ، توسط تیم پزشکی متخصصین ریه بر بالین بیماران  مورد معاینه قرار گرفتند .
 • مرحله سوم ، برونکوسکوپی : دراین مرحله بیماران بستری در بخش که براساس تشخیص تیم پزشکی نیاز به برونکوسکوپی داشتند، با تمهیداتی که درهمان بخش اندیشیده شده بود برونکوسکوپی شدند ومواردی که نیاز به دیلاتاسیون برونش داشت،دیلاتاسیون انجام شد. هنگام ترخیص بیماران ، برنامه درمانی هر فرد مشخص گردید. اقدامات تشخیصی شامل اسپیرومتری ، HRCT، برونکوسکوپی ، مشاوره های تخصصی و در نهایت بررسی اندیکاسیون پیوند ریه بود.
براساس اطلاعات درج شده در جدول تشخیص های مختلفی شامل برونشیولیت ابلیترانس ، برونشیت ، آتلکتازی ، تراکئومالاسی ، تنگی تراشه ، برونشکتازی و توده ریه گذاشته شد. برنامه های تشخیصی تجویز شده شامل : آنتی بیوتیک تراپی ، بیوپسی ریه ، استنت گذاری ، اسمیر و کشت خلط ، برونکوسکوپی ، دیلاتاسیون برونش و توانبخشی ریوی بوده است.
ویژگی های برنامه
 1. افزایش کیفیت برنامه: جهت افزایش کیفیت ویزیت و معاینات، برنامه طی چند روز و با تعداد محدودی جانباز در هر جلسه برگزار گردید.
 2. معاینات تخصصی تیمی: ویزیت و معاینات جانبازان در قالب کلینیک ویژه و بصورت ویزیت همزمان توسط متخصصین ریه  انجام شد.
 3. اصلاح شیوه انتخاب و دعوت از جانبازان: سعی گردید با اعلام شاخص های معین در دعوت از جانبازان استانها ، مرحله غربالگری و انتخاب ، بدون تحمیل زحمت بیشتر به جانبازان و هزینه های اضافی به بنیاد ، در محل استانها انجام شود تا از اعزام جانبازانی که شرایط بالینی مناسب و پایداری دارند و درمان خود را به درستی دریافت می کنند جلوگیری بعمل آید.
 4. توجه بیشتر به رضایت جانبازان و تکریم ایشان : با تمهیداتی که اندیشیده شد سعی گردید با تکریم جانبازان ، رضایت ایشان حاصل گردد.
 5. تمرکز بر نیازهای ضروری درمانی: سعی گردید از اقدامات غیر ضروری پزشکی پرهیز گردد و صرفا براساس نیاز پزشکی هر فرد در مورد اقدامات تشخیصی و درمانی تصمیم گیری شود.
 6. استفاده بهینه از فرصتها : افزایش پزشکان مدعو خارجی که در زمینه های مختلف برنکوسکوپی ، تنگی تراشه و توانبخشی ریوی تخصص داشتند باعث شد  با اصلاح طراحی برنامه از سایر جانبازان شیمیایی که مشکلات غیر تراشه داشتند نیز دعوت بعمل آمد و با دعوت از سایر متخصصین ریه کشور ، این گروه از جانبازان نیز مورد بررسی های تکمیلی و درمان قرار گرفتند.
 7. رضایت سنجی از جانبازان شرکت کننده : جهت ارزیابی کیفیت اجرای برنامه از دیدگاه جانبازان شرکت کننده ، فرم رضایت سنجی توسط ایشان تکمیل گردید.
 8. جابجایی سیستم برونکوسکوپی به بخش:دراین برنامه جهت تسهیل درکار ،تمام شرایط وتجهیزات لازم جهت برونکوسکوپی به بخش منتقل شد.که شامل اتاق آماده سازی بیمار،اتاق برونکوسکوپی،اتاق ریکاوری وتجهیزات ودستگاه برونکوسکوپی می باشد.همچنین پزشک متخصص بیهوشی بصورت تمام وقت دربخش حضور داشت.
 9. اضافه کردن سیستم کاپچرینگ جهت فیلم برداری از مراحل انجام برونکوسکوپی
 10. آماده سازی بیماران جهت برونکوسکوپی و مراقبت های بعد از آن، براساس پروتکل های  استاندارد
 11. تمام مراحل برونکوسکوپی توسط پروفسور اشتانسل و با حضور سایر متخصصین  انجام شد.
برنامه آموزشی
در چارچوب یک کنفرانس علمی در بیمارستان ساسان و  دو سخنرانی با موضوعات تازه های درمان تنگی تراشه توسط پرفسور اشتانسل و تازه های توانبخشی ریوی توسط پرفسور هاپکینسون برگزار گردید. در این برنامه متخصصین ریه و توانبخشی از بیمارستانهای ساسان ، خاتم الانبیا ، شریعتی ، بقیه اله ،مسیح دانشوری و نورافشار شرکت کردند و  مباحث مربوطه مورد استقبال زیادی قرار گرفت .
همکاریهای پزشکی
در کنار برنامه سخنرانی آموزشی فوق دو برنامه بازدید از بیمارستان های مسیح دانشوری و نورافشار انجام شد و جلساتی با پزشکان و متخصصین بیمارستانهای مذکور به منظور امکان استفاده بیشتر از امکانات و تخصص داخلی در درمان جانبازان شیمیایی برگزار شد.
همچنین طی سفر یک روزه ای که در چارچوب همین برنامه برای پرفسور هاپکینسون در نظر گرفته شد ایشان یک جلسه با پزشکان و متخصصین استان اصفهان و همچنین مدیر کل  و معاون محترم بهداشت و درمان استان برگزار کردند و امکان فعال کردن پتانسیل های تخصصی استان در برنامه های مذکور مورد بررسی قرار گرفت .
بازدید فرهنگی
در بین برنامه ها ، زیارت مرقد حضرت امام ، گلزار شهدای بهشت زهرا و بازدید از موزه جنگ اصفهان برای مدعوین خارجی تدارک دیده شد.