پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
ویزیت جانبازان شیمیایی گروه پرخطر در خرداد ماه 94 در بیمارستان ساسان برگزار گردید
یکی از عوارض مصدومیت با گاز خردل آسیب به مجاری اصلی هوایی و تراشه می باشد. عارضه مذکور علیرغم اینکه از نظر میزان شیوع به اندازه سایر عوارض ریوی شیمیایی نیست ولی به لحاظ روش های درمانی و کنترل بیماری ، از ظرافت ها و حساسیت های ویژه ای برخوردار است. عمده کسانی که دچار ضایعات تراشه ناشی از مصدومیت با گاز خردل شده اند در سال های گذشته جهت انجام امور درمانی خود به کشور های اروپایی و به خصوص آلمان اعزام گردیده اند. با توجه به پیشرفت های پزشکی چند سال اخیر در کشورمان و سیاست های معاونت بهداشت و درمان بنیاد در استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی خود ، این تمهید اندیشیده شد تا با دعوت از پزشکان خارجی که قبلا عهده دار درمان جانبازان در خارج از کشور بودند ضمن امکان استفاده تعداد بیشتری از جانبازان شیمیایی از تخصص ایشان ، زمینه تبادل دانش پزشکی و ارتقای علمی پزشکان و مراکز درمانی بنیاد نیز فراهم گردید.
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی ، حضور پرفسور اشتانسل در ایران را به عنوان فرصتی تلقی کرد تا علاوه بر جانبازان دارای مشکلات تراشه ،  از کلیه جانبازان شیمیایی که دارای مشکلات تشخیصی و یا درمانی هستند دعوت بعمل آورد تا توسط تیم پزشکی شامل متخصصین و اساتید ایرانی به همراه پرفسور اشتانسل در قالب شورای پزشکی معاینه شوند.
اهداف برنامه
برنامه مذکور با اهداف ذیل تنظیم گردید :
1-شناسایی جانبازان شیمیایی که علیرغم درمان های تجویز شده ، شرایط بالینی پایداری ندارند.
2-شناسایی جانبازان شیمیایی که دچار ابهامات تشخیص و یا درمانی می باشند.
3-پیگیری وضعیت درمانی جانبازان شیمیایی که واجد مشکلات تراشه و مجاری اصلی هوایی می باشند.
4-انجام اقدامات درمانی فوق تخصصی که نیاز به تمهیدات ویژه دارد.
5-شناسایی و انتخاب جانبازانی که برای ادامه درمان های تکمیلی پزشکی نیاز به اعزام به خارج از کشور دارد.
6-تعیین برنامه درمانی جهت کلیه جانبازان دعوت شده.

 

نحوه انتخاب جانبازان

جانبازانی که جهت این برنامه انتخاب شدند شامل سه گروه بودند :

1-جانبازان شدید ریوی

2-جانبازانی که بستری مکرر در بیمارستان داشتند

3-جانبازانی که پاسخ به درمان مناسبی نداشته اند

4-کسانی که کاندید پیوند ریه شده بودند

5-جانبازانی که تنگی تراشه داشتند

6-کاندید اعزام به خارج

7-بیماران قبلی دکتر اشتانسل که جهت پیگری درمان باید مراجعه می کردند


اقدامات انجام شده و نتایج آن

تعداد 67 نفر از جانبازان دعوت شده ، طی 5 روز از تاریخ 15/03/94 لغایت 19/03/94 به بیمارستان ساسان مراجعه کردند و پس از انجام معاینات اولیه و اسپیرومتری وHRCT و معاینات تخصصی ، درصورت نیاز و براساس تشخیص متخصصین در بخش بستری شدند.

- جهت افزایش کیفیت ویزیت و معاینات ، برنامه طی چند روز و با تعداد محدودی جانباز در هر جلسه برگزار گردید.

- ویزیت و معاینات جانبازان در قالب کلینیک ویژه و بصورت ویزیت همزمان حداقل 3 فوق تخصص ریه ، 2پزشک عمومی انجام شد.

 

مرحله اول ، ویزیت جانبازان درکلینیک : روز شنبه مورخ 16/03/94 لغایت سه شنبه 19/03/94 : پذیرش جانبازان دعوت شده از همه استان ها و گرفتن شرح حال و معاینه اولیه توسط پزشک عمومی ، اسپیرومتری ، HRCT  و ویزیت تخصصی توسط پزشکان فوق تخصص ریه داخلی و آقای دکتر اشتانسل

مرحله دوم ، راند تخصصی بیماران بستری: در این مرحله که همه روزه انجام می شد کلیه بیماران بستری شده ، توسط تیم پزشکی بر بالین بیماران  مورد معاینه قرار گرفتند تیم پزشکی متخصصین ریه شامل آقای دکتر اشتانسل ، آقای دکتر ابطحی ، آقای دکتر فدایی و آقای دکتر شعبانی بود.

مرحله سوم ، برونکوسکوپی : دراین مرحله بیماران بستری در بخش که براساس تشخیص تیم پزشکی نیاز به برونکوسکوپی داشتند، با تمهیداتی که درهمان بخش اندیشیده شده بود برونکوسکوپی شدند ومواردی که نیاز به دیلاتاسیون برونش داشت،دیلاتاسیون انجام شد. هنگام ترخیص بیماران ، برنامه درمانی هر فرد مشخص گردید. اقدامات تشخیصی شامل اسپیرومتری ، HRCT، برونکوسکوپی ، مشاوره های تخصصی و در نهایت بررسی اندیکاسیون پیوند ریه بود. در جداول صفحه بعد ، اقدامات انجام شده برای هر جانباز ثبت گردیده است.

 

براساس اطلاعات درج شده در جدول تشخیص های مختلفی شامل برونشیولیت ابلیترانس ، برونشیت ، آتلکتازی ، تراکئومالاسی ، تنگی تراشه ، برونشکتازی و توده ریه گذاشته شد. برنامه های تشخیصی تجویز شده شامل : آنتی بیوتیک تراپی ، بیوپسی ریه ، استنت گذاری ، اسمیر و کشت خلط ، برونکوسکوپی ، دیلاتاسیون برونش و توانبخشی ریوی بوده است.

 

برنامه درمانی جانبازان
افراد کاندید توانبخشی ریوی 2 نفر
افراد کاندید دستگاه BIPAP 2 نفر
افراد کاندید استنت 1 نفر
افراد کاندید اعزام به آلمان 2 نفر
افراد ارجاع به کمیسیون 10 نفر

 

ویژگی های برنامه
1-افزایش کیفیت برنامه: جهت افزایش کیفیت ویزیت و معاینات، برنامه طی چند روز و با تعداد محدودی جانباز در هر جلسه برگزار گردید.
2-معاینات تخصصی تیمی: ویزیت و معاینات جانبازان در قالب کلینیک ویژه و بصورت ویزیت همزمان حداقل 3 فوق تخصص ریه و 2پزشک عمومی انجام شد.
3-تغییر عنوان برنامه از فراخوان جهت ویزیت دکتر اشتانسل به ارزیابی جانبازان پرخطر شیمیایی: بدین معنی که جانبازان پر خطر کل کشور جهت بررسی کلیه مشکلات ریوی دعوت شدند و مشکلات تنگی تراشه و ویزیت دکتر اشتانسل بخشی از این برنامه را تشکیل می داد.
4-اصلاح شیوه انتخاب و دعوت از جانبازان: سعی گردید با اعلام شاخص های معین در دعوت از جانبازان استانها ، مرحله غربالگری و انتخاب ، بدون تحمیل زحمت بیشتر به جانبازان و هزینه های اضافی به بنیاد ، در محل استانها انجام شود تا از اعزام جانبازانی که شرایط بالینی مناسب و پایداری دارند و درمان خود را به درستی دریافت می کنند جلوگیری بعمل آید.

5-توجه بیشتر به رضایت جانبازان و تکریم ایشان : با تمهیداتی که اندیشیده شد سعی گردید با تکریم جانبازان ، رضایت ایشان حاصل گردد. این تمهیدات عبارت بودند از :الف- تامین اسکان جهت جانبازان شهرستانی از طریق اختصاص هتل و یا بستری در بیمارستانب- اختصاص زمان و امکانات بیشتر به معاینه هر یک از جانبازانج- جلوگیری از ازدحام و معطلی های بی مورد جانبازان جهت معاینات مختلف ، آزمایشات و تکمیل پرسشنامه های متعدد

6-تمرکز بر نیازهای ضروری درمانی: سعی گردید از اقدامات غیر ضروری پزشکی پرهیز گردد و صرفا براساس نیاز پزشکی هر فرد در مورد اقدامات تشخیصی و درمانی تصمیم گیری شود. همچنین از اجرای هر گونه برنامه پژوهشی که فاقد طراحی و اهداف مشخصی بوده جلوگیری بعمل آمد. لذا عملا تکمیل فرم ها و پرسشنامه های متعدد و نمونه گیری های بیولوژیک متوقف گردید و فضای آرام بخش تری برای جانبازان تامین گردید.
7-استفاده بهینه از فرصتها : علی رغم اینکه زمینه اصلی تخصصی آقای پرفسور اشتانسل مداخلات برونکوسکوپی در ریه است ولی از فرصت حضور ایشان استفاده شد و با اصلاح طراحی برنامه از سایر جانبازان شیمیایی که مشکلات غیر تراشه داشتند نیز دعوت بعمل آمد و با دعوت از سایر متخصصین ریه کشور ، این گروه از جانبازان نیز مورد بررسی های تکمیلی و درمان قرار گرفتند.
8- اطلاعات پزشکی جانبازان شرکت کننده در برنامه: شامل شرح حال و معاینات فیزیکی ، گزارش HRCT ، خلاصه پرونده ،مشاوره های تخصصی ، فرم مخصوص خلاصه اطلاعات پزشکی بیماران بستری پس از اسکن در قالب یک عدد فلش مموری جهت ارسال به آدرس محل سکونت درج شده در پرونده پزشکی جانباز ، به اداره کل بنیاد شهید استان مربوطه تحویل داده شد.
9- رضایت سنجی از جانبازان شرکت کننده : جهت ارزیابی کیفیت اجرای برنامه از دیدگاه جانبازان شرکت کننده ، فرم رضایت سنجی توسط ایشان تکمیل گردید و نتایج حاصله در جدول صفحه بعد آورده شده است.
10-جابجایی سیستم برونکوسکوپی به بخش:دراین برنامه جهت تسهیل درکار ،تمام شرایط وتجهیزات لازم جهت برونکوسکوپی به بخش منتقل شد.که شامل اتاق آماده سازی بیمار،اتاق برونکوسکوپی،اتاق ریکاوری وتجهیزات ودستگاه برونکوسکوپی می باشد.همچنین پزشک متخصص بیهوشی بصورت تمام وقت دربخش حضور داشت.
11-اضافه کردن سیستم کاپچرینگ جهت فیلم برداری از مراحل انجام برونکوسکوپی
12- آماده سازی بیماران جهت برونکوسکوپی و مراقبت های بعد از آن، براساس پروتکل استاندارد بیمارستان های آلمان
13-تمام مراحل برونکوسکوپی توسط پروفسور اشتانسل و با حضور متخصصین ریه و جراح توراکس داخلی انجام شد.
14-ارجاع پرونده ها به کمیسیون پزشکی جهت انطباق درصد جراحت شیمیایی
15-میزان مشارکت جانبازان تهران بزرگ 66% و جانبازان شهرستانی 58% بوده است.