پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
چهارشنبه, 17 مهر 1392 ساعت 14:51

برگزاری اولین نشست جانبازان شیمیایی شدید ریوی استان تهران در تاریخ 92/07/17

با دعوت از 66 نفر از جانبازان شدید ریوی استان تهران اولین نشست جانبازان شیمیایی در تاریخ 92/07/17 با حضور رئیس مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی و معاون بهداشت و درمان تهران بزرگ و دبیر انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی برگزار شد.

در این نشست بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات جانبازان شیمیایی و اهمیت و نقش تشکلهای جانبازی در پیگیری امور مربوط به ایشان از بین جانبازان شرکت کننده با انجام رای گیری 5 نفر از جانبازان عزیز به عنوان اعضای موسس  شورای مشورتی جانبازان شیمیایی شدید ریوی تهران انتخاب شدند.

اسامی نمایندگان منتخب به شرح ذیل می باشد:

1-سیدکمال لوح موسوی

2-سیداسداله حسینی مفرد

3-ابوالفضل گونه فراهانی

4-محمدعلی رضایی مایانی

5-شهریار حکیمی فر