پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /




اخبار
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گلستان
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:27

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گلستان با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در تاریخ 95/10/11 در شهر گرگان برگزار گردید. در این برنامه تعداد 46 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت گردیدند و ضمن تعیین پلان درمانی ، مواردیکه نیاز به اقدامات تشخیصی و درمانی بیشتر و یا بررسی اصلاح درصد داشتند مشخص گردیدند . همچین تعداد 45 نفر افراد غیر جانباز به عنوان گروه شاهد در طرح تحقیقاتی کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شمیایی در این برنامه ویزیت شدند.

 

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کرمانشاه در دی ماه 95
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:20

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کرمانشاه در تاریخ 95/10/09 با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در شهر کرمانشاه برگزار گردید و تعداد 62 نفر از جانبازان شیمیایی استان و همچنین 40 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه شاهد در طرح کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

در این برنامه همچنین جانبازانی که نیاز به اقدامات تشخیص و درمانی بیشتری داشتند و یا جانبازانی که نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون داشتند مشخص شدند .

 

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان ایلام در دی ماه 95
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:16

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان ایلام در تاریخ 95/10/08 با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در شهر ایلام برگزار گردید و تعداد 20 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت گردیدند. در این برنامه همچین تعداد 28 نفر غیر جانباز به عنوان گروه شاهد در طرح کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شمیایی ویزیت شدند.

در این برنامه جانبازانی که نیاز به اقدامات پاراکلینیکی و درمانی بیشتری داشتند و یا نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی جهت بررسی اصلاح درصد داشتند مشخص گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان زنجان
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 09:44

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان زنجان در تاریخ 95/09/24 برگزار گردید که تعداد 27 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت و نظرات تخصصی اخذ گردید ، همچنین مواردی که نیاز به ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی داشتند معرفی شدند.

در این برنامه تعداد 15 نفر از افراد غیر جانباز نیز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان آذربایجان شرقی
یکشنبه, 23 آبان 1395 ساعت 13:45

در ادامه برنامه پایش سلامت تخصصی استانها ، برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان آذربایجان شرقی در تاریخ 95/8/19 در تبریز برگزار گردید و 55 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان آنان اخذ شد ، همچنین تعدادی از جانبازان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی شدند.

در این برنامه تعداد 61 نفر از افراد غیر جانباز نیز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان مازندران
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:40

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان مازندران در تاریخ 95/8/13 در شهرستان ساری برگزار گردید. در این برنامه تعداد 34 نفر از جانبازان شیمیایی ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان آنان اخذ گردید. همچنین تعداد 32 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی شهرستانهای استان تهران
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:38

در ادامه برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی ، این برنامه روز پنجشنبه مورخ 95/8/6 جهت جانبازان شیمیایی شهرستانهای استان تهران در شهر ری برگزار گردید و تعداد 55 نفر از جانبازان شیمیایی این اداره کل توسط پزشک عمومی ، فوق تخصص ریه ، متخصص چشم و متخصص پوست ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان این عزیزان اخذ گردید. همچنین تعدادی از این عزیزان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی گردیدند.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/isaarcwv/public_html/templates/rahavard-j15-116/html/pagination.php on line 113
« شروع قبلی 7 6 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 2 از 7