پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
درباره ما

معرفی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی یکی از مراکز تخصصی معاونت بهداشت و درمان در امور جانبازان شیمیایی کشور می باشد.

اهداف مرکز

حفظ و ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی تحت پوشش

نظارت ، ارزیابی و مدیریت وضعیت سلامت جانبازان شیمیایی

وظایف مرکز

برنامه ریزی در امور پیشگیری و توانبخشی جانبازان تحت پوشش

برنامه ریزی در امور بهداشت و درمان جانبازان تحت پوشش

نظارت بر روند ارائه خدمات به جانبازان تحت پوشش

شناسایی جانبازان تحت پوشش و تفکیک گروههای در معرض خطر

ارتقای سطح آگاهی جانبازان، خانواده و کادر درمانی مرتبط با جانبازان گروه هدف

حمایت و همکاری در طرحهای تحقیقاتی راهبردی در زمینه مصدومیت شیمیایی

ساختار مرکز

درمان

 • پایش سلامت
 • پایگاههای سلامت
 • کلینیکها و مراکز درمانی
 • دارو و تجهیزات پزشکی

پیشگیری و توانبخشی

 • اردوها
 • مراکز توانبخشی
 • واکسیناسیون
 • طرحهای مناسب سازی

آموزش و پژوهش

 • برنامه های آموزشی جهت جانبازان و خانواده
 • برنامه های بازآموزی جهت تیم درمانی
 • برگزاری همایشها و کمیته های علمی
 • همکاری در طرحهای پژوهشی راهبردی

آمار و اطلاعات

 • آمار و اطلاعات جانبازات تحت پوشش
 • امکانات پزشکی استانها
 • گزارش عملکرد مرکز
 • امورسایت