پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
تاریخچه جنگ شیمیایی

 

تاریخچه استفاده از سلاحهای شیمیایی

استفاده مکرر از عوامل شیمیایی در جنگ های بشری به عنوان یکی از ضدانسانی ترین تاکتیک های جنگی در طول قرن گذشته همواره توجه محققین علوم مختلف خصوصا محققین مباحث پزشکی را به خود معطوف داشته است.

سلاحهای شیمیایی به طور عمده و به طور رسمی در جنگ جهانی اول (طی سالهای 1914-1918) مورد استفاده قرارگرفتند. اگر چه اولین بار ارتش انگلیس در سال 1894 در جنگهای کریمه از گازهای شیمیایی تهوع آور گوگرد دار در منطقه سباستویول استفاده کرد(که البته چندان موثر نبود) با این وجود اولین بار در جنگ جهانی اول (27 آوریل 1915) نیروهای آلمان طی یک حمله وسیع، از گاز سبزرنگی (گاز کلرین)علیه نیروهای بلژیکی مستقر در شهر ایپر(Ypres ) استفاده کردند.این حمله شیمیایی نخستین تهاجم وسیع گازی در تاریخ محسوب شد و نقطه عطفی در تاریخ جنگ های دنیا به شمار رفت و به همگان آشکار ساخت که عامل جنگی نوینی وارد میدان جنگ شده است و به دلیل عدم آمادگی (اعم ازماسک و یا وسایل دفاعی علیه جنگ شیمیایی )،منجر به مرگ بیش از پنج هزار نفر و مصدوم شدن حدود 15000 سرباز بلژیکی و نیروهای متحدین شد.این نیروها در آن زمان هیچگونه پوشش دفاعی نداشتند. لذا تلاش های بسیاری در جهت تولید این سلاح از یک سو و نیز روش های مقابله با آن ازسوی دیگر آغاز گردید.
کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ جهانی اول و بعد از آن، روند صعودی سریعی را طی کرد و تلفات زیادی هم داشت، با این وجود در جنگ جهانی دوم از عوامل شیمیایی استفاده نشد. کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم تحقیقات وسیعی را بر روی سلاحهای  شیمیایی آغاز کردند که منجر به ساخت گازهای اعصاب بسیار قوی شد.گاز خردل اولین عامل تاول زا بود که به عنوان سلاح شیمیایی مورد استفاده قرارگرفت. گاز خردل آلودگی پایداری در محیط ایجاد می کند و با ورود گاز خردل به میدان جنگ، جنگ شیمیایی وارد مرحله تازه ای شد.در جولای 1917 ارتش آلمان برای اولین بار از ماده شیمیایی سولفور موستارد یا گاز خردل که بویی شبیه سیر داشت، طی 10 روز نبرد علیه متفقین استفاده کردند که بسیار موفقیت آمیز بود. در مجموع استفاده از سلاحهای شیمیایی طی جنگ جهانی اول منجر به کشته شدن حدود یکصد هزار نفر و مصدوم شدن یک میلیون و دویست هزار نفر گردید.

حدود 20 سال پس از اتمام  جنگ جهانی اول، بروز درگیری های کوچک و بزرگ و وضعیت ویژ ه ای که بر جهان حاکم بود زمینه آغاز جنگ جهانی دوم را فراهم نمود. جنگ جهانی دوم از این نظر حائز اهمیت بود که تولید سلا حهای شیمیایی و بیولوژیک در طی این جنگ بیش از پیش گسترش یافت که از آن جمله می توان گاز خردل را نام برد.

با این که کشورهای دیگر در جنگ جهانی دوم ذخایر فراوانی از سلاحهای شیمیایی داشتند اما به میزان زیادی از این مواد در طی جنگ استفاده نکردند. با اتمام جنگ اغلب کشورهای جهان ذخایر سلاح های شیمیایی خود را به روش های مختلف منهدم کردند. از دهه 1960 مذاکرات  در زمینه تحریم کاربرد سلاحهای شیمیایی در ژنو آغاز شد. نتیجه این نشستها در سال 1972 کنوانسیون تحریم کامل جنگ افزارهای بیولوژی بود. اما شامل تحریم همه جانبه جنگ افزارهای شیمیایی نشد. در سال 1981 مذاکرات در این مورد آغاز شد که در سال 1977 به تدوین کنوانسین منع تولید، انباشت و کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی منجر گردید.