پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
شورای مشورتی جانبازان شیمیایی
استفاده از نقطه نظرات جانبازان در برنامه ریزی و حتی ارزیابی فعالیت ها جزو برنامه های راهبردی معاونت بهداشت و درمان بوده و هست به همین منظور برخی گروههای جانبازی از جمله جانبازان نخاعی، دو چشم نابینا از پیش تر وارد این عرصه  شده اند. مرکزرسیدگی مصدومین نیز در سالهای گذشته فعالیتهای را به منظور بهره مندی از این پتانسیل ارزشمند داشته است که بیشتر بصورت پراکنده بود ولیکن درحال حاضر در نظر است به منظور استفاده بهتر از نقطه نظرات جانبازان شیمیایی و توانائی های ایشان شورای مشورتی متشکل از نخبگان استانهای مختلف کشور تشکیل گردد.
Read More

هدف از تشکیل این مجموعه:

1-کسب اطلاع بیشتر از مشکلات جانبازان

2-استفاده از نظرات وپیشنهادات جانبازان

3-ایجاد مشارکت جانبازان در فعالیتهای آموزشی وتوانبخشی

4-امکان پیگیری مطالبات جانبازان از سازمانها وتشکیلات کشوری

نحوه انتخاب نخبگان استانی به شکل استعلام از بنیاد استانها با رعایت شرایط  احراز مصدومیت شیمیایی باضایعات متوسط به بالا-سوابق اجرائی یا مدیریتی وتحصیلات بالامی باشد.