پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
OPCW

کنوانسیون منع گسترش سلاح های شیمیایی به عنوان مهمترین معاهده بین المللی منع تولید وانباشت سلاح های کشتار جمعی وسلاح های وسلاح های شیمیایی در سال 1994.درپاریس به تصویب نمایندگان کشورهای محتلف جهان رسید 1997لازم الاجرا گردید. 

سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی به عنوان نهاد اجرایی ونظارتی کنوانسیون یک سازمان بین المللی معتبر می باشد که فعالیت های گسترده ای رادر زمینه بازرسی ونظارت و دوره های آموزشی در188کشور عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به انجام رسانده است. 

 
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 موارد مدنظردرشبکه حمایتی