نظرسنجی

شما از کدام پخش سایت بیشتر استفاده می کنید
 

پیوند ها

آخرين به روز رساني: شنبه, 02 اردیبهشت 1396 ساعت 09:50 /
صفحه اصلی
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی
سه شنبه, 29 فروردین 1396 ساعت 10:56

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی در تاریخ 23 و 24 اسفند 95 با حضور تیم پزشکی از مرکز مصدومین شیمیایی در شهر مشهد برگزار گردید. در این برنامه تعداد 79 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت گردیدند و ضمن تعیین پلان درمانی ، مواردیکه نیاز به اقدامات تشخیصی و درمانی بیشتر و یا بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی داشتند مشخص شدند. همچنین تعداد 108نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی کشوری "بررسی ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی" در این برنامه ویزیت گردیدند.

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان اصفهان
دوشنبه, 16 اسفند 1395 ساعت 12:01

با اعزام تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در تاریخ 95/12/04 به اصفهان و اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی ، پوشش برنامه در کشور به صد درصد رسید و همه استانهای کشور در سال جاری حداقل یک نوبت ویزیت تخصصی خود را انجام دادند.

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان بوشهر
دوشنبه, 16 اسفند 1395 ساعت 11:58

علی رغم مشکلات جوی با هماهنگی که بین مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی و بنیاد استان انجام گردید ، پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در تاریخ95/11/27 استان با موفقیت اجرا شد.

 
ویزیت آقای پرفسور اشتانسل از جانبازان شیمیایی در بیمارستان ساسان تهران
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:50

آقای پرفسور اشتانسل پزشک فوق تخصص ریه از کشور آلمان در آذر ماه سال جاری به ایران آمد و در بیمارستان ساسان تهران تعدادی از جانبازان شیمیایی را به همراه تیمی از متخصصین ریه کشورمان ویزیت نمود. در این برنامه مجموعا 47 نفر از جانبازان شیمیایی ویزیت شدند که تعداد 28 نفر از ایشان در کلینیک ویژه ای که به همین منظور تشکیل شده بود معاینه شدند و تعداد 19 نفر هم جهت بررسی بیشتر و اقدامات درمانی تکمیلی بستری گردیدند.

در برنامه مذکور مجموعا 9 مورد برونکوسکوپی و 22 مورد مشاوره های تخصصی انجام گردید. تعدادی از بیماران با دستورات پزشکی جهت ادامه درمان به سایر پزشکان ریه در کشور معرفی شدند و 7 مورد از ایشان جهت پیگیری درمان مقرر شد مجددا توسط آقای دکتر اشتانسل ویزیت شوند.

تصاویر ویزیت آقای پرفسور اشتانسل از جانبازان شیمیایی در بیمارستان ساسان تهران

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کرمان
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:29

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کرمان در تاریخ 22 و 23 دیماه 95 با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در شهر کرمان برگزار گردید و تعداد 127 نفر از جانبازان شیمیای استان ویزیت گردیدند و ضمن تعیین پلان درمانی ، مواردیکه نیاز به اقدامات تشخیصی و درمانی بیشتر و یا بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی داشتند مشخص گردیدند . همچنین تعداد 60 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی در این برنامه ویزیت گردیدند.

 

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گلستان
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:27

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گلستان با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در تاریخ 95/10/11 در شهر گرگان برگزار گردید. در این برنامه تعداد 46 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت گردیدند و ضمن تعیین پلان درمانی ، مواردیکه نیاز به اقدامات تشخیصی و درمانی بیشتر و یا بررسی اصلاح درصد داشتند مشخص گردیدند . همچین تعداد 45 نفر افراد غیر جانباز به عنوان گروه شاهد در طرح تحقیقاتی کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شمیایی در این برنامه ویزیت شدند.

 

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کرمانشاه در دی ماه 95
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:20

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کرمانشاه در تاریخ 95/10/09 با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در شهر کرمانشاه برگزار گردید و تعداد 62 نفر از جانبازان شیمیایی استان و همچنین 40 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه شاهد در طرح کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

در این برنامه همچنین جانبازانی که نیاز به اقدامات تشخیص و درمانی بیشتری داشتند و یا جانبازانی که نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون داشتند مشخص شدند .

 

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان ایلام در دی ماه 95
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 12:16

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان ایلام در تاریخ 95/10/08 با حضور تیم پزشکی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی در شهر ایلام برگزار گردید و تعداد 20 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت گردیدند. در این برنامه همچین تعداد 28 نفر غیر جانباز به عنوان گروه شاهد در طرح کشوری بررسی ضایعات پوستی جانبازان شمیایی ویزیت شدند.

در این برنامه جانبازانی که نیاز به اقدامات پاراکلینیکی و درمانی بیشتری داشتند و یا نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی جهت بررسی اصلاح درصد داشتند مشخص گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان زنجان
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 09:44

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان زنجان در تاریخ 95/09/24 برگزار گردید که تعداد 27 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت و نظرات تخصصی اخذ گردید ، همچنین مواردی که نیاز به ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی داشتند معرفی شدند.

در این برنامه تعداد 15 نفر از افراد غیر جانباز نیز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان آذربایجان شرقی
یکشنبه, 23 آبان 1395 ساعت 13:45

در ادامه برنامه پایش سلامت تخصصی استانها ، برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان آذربایجان شرقی در تاریخ 95/8/19 در تبریز برگزار گردید و 55 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان آنان اخذ شد ، همچنین تعدادی از جانبازان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی شدند.

در این برنامه تعداد 61 نفر از افراد غیر جانباز نیز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان مازندران
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:40

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان مازندران در تاریخ 95/8/13 در شهرستان ساری برگزار گردید. در این برنامه تعداد 34 نفر از جانبازان شیمیایی ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان آنان اخذ گردید. همچنین تعداد 32 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی شهرستانهای استان تهران
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:38

در ادامه برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی ، این برنامه روز پنجشنبه مورخ 95/8/6 جهت جانبازان شیمیایی شهرستانهای استان تهران در شهر ری برگزار گردید و تعداد 55 نفر از جانبازان شیمیایی این اداره کل توسط پزشک عمومی ، فوق تخصص ریه ، متخصص چشم و متخصص پوست ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان این عزیزان اخذ گردید. همچنین تعدادی از این عزیزان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی گردیدند.

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان خوزستان
شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 14:22

برنامه پایش سلامت جانبازان شیمیایی استان خوزستان روز پنجشنبه مورخ 95/07/29 در شهر اهواز و در مرکز توانبخشی جانبازان نخاعی حضرت امام خمینی (ره) برگزار گردید و تعداد 45 نفر از جانبازان شیمیایی این استان توسط پزشک عمومی ، متخصص داخلی ریه و متخصص پوست ویزیت و جهت پیگیری درمان این عزیزان نظرات تخصصی اخذ گردید. همچنین 3 نفر از جانبازان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی شدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان البرز
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:22

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در استان البرز جهت بررسی شیوع عوارض پوستی در تاریخ 15 مهرماه 95 در کرج برگزار گردید که در این برنامه تعداد 36 نفر از جانبازان شیمیایی این استان ویزیت شده و نظرات تخصصی در خصوص نحوه پیگیری درمان آنان اخد شد و تعدادی از آنان نیز جهت بررسی درصد جانبازی معرفی گردیدند . همچنین تعداد 26 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت شدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گیلان
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:19

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گیلان در تاریخ 24 شهریور 95 در شهر رشت برگزار گردید که تعداد 35 نفر از جانبازان شیمیایی استان شرکت داشتند و اسپیرومتری ، ویزیت پزشک عمومی ،ویزیت ریه و ویزیت پوست بعمل آمد و جهت پیگیری درمانی این عزیزان ، نظرات تخصصی اخذ گردید . همچنین در این برنامه 35 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی شرکت داده شده و ویزیت پوست برای آنان انجام گردید .

 

 
« شروع قبلی 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 1 از 3